Bàn phím:
Từ điển:
 

cuộc đời

  • dt. Quá trình sống và sinh hoạt của người ta: Sống một cuộc đời gương mẫu về mọi mặt.