Bàn phím:
Từ điển:
 

cũng vầy

  • cũng vậy, cũng thế thôi