Bàn phím:
Từ điển:
 

cung, thương

  • Hai âm đứng đầu ngũ âm trong cung bậc nhạc cổ của Trung Quốc: Cung, thương giốc, chuỷ, vũ