Bàn phím:
Từ điển:
 

Cung Thiềm

  • Thiềm là con cóc, cung là cung điện. Chỉ mặt trăng, nghĩa bóng chỉ việc thi đỗ