Bàn phím:
Từ điển:
 

cung quế xuyên dương

  • ví việc thi đỗ, công thành danh đạt