Bàn phím:
Từ điển:
 

Cung Quảng

  • Do chử "Quảng Hàn cung", chỉ cung trăng
  • Long Thành lục: Đường Minh Hoàng nhân đêm trung thu cùng đạo sĩ Hồng Đô Khánh lên chơi cung trăng, thấy có biển đề: "Quảng hàn thanh hư chi phủ" (Phủ rộng, sạch, trong, rỗng)