Bàn phím:
Từ điển:
 

Cung Ngao lầu Thẩn

  • Chỉ hiện tượng sinh ra do chiết xạ quang tuyến (mirrage) thường thấy trên mặt biển hay sa mạc, ý nói những cảnh tượng hư ảo
  • Từ Hán có chữ: "Thẩm lâu", "Hải thị thẩm lâu"
  • Tam Tề lược ký nói: Nơi con Thẩn trên mặt biển kết thành lâu đài gọi là "chợ biển" (Hải thị)
  • Bản thảo nói: Cùng thuộc loại giao long có con Thẩn, dáng tựa co rắn nhưng to hơn, có sừng, có thể phun khí ra làm thành lâu đài thành quách