Bàn phím:
Từ điển:
 

cung nga

  • gái hầu trong cung, cung nữ