Bàn phím:
Từ điển:
 

Cul

  • Tên gọi một nhóm nhỏ của dân tộc Khơ-me