Bàn phím:
Từ điển:
 

cùi chỏ

  • d. (ph.). Cùi tay.