Bàn phím:
Từ điển:
 

cùi

  • 1 dt. 1. Bộ phận của vỏ quả dày lên: Cùi bưởi 2. Bộ phận của quả ở dưới vỏ: Cùi dừa 3. Bộ phận mọng nước của quả ở giữa vỏ và hạt: Cùi nhãn; Cùi vải 4. Lõi một số quả: Cùi bắp.
  • 2 dt. Bệnh hủi: Bệnh cùi ngày nay được chữa khỏi.