Bàn phím:
Từ điển:
 

Cúc pha

  • Tên một tập thơ của Nguyễn Mộng Tuân, người làng Phủ Lý, Đông Sơn, Thanh Hóa. ông đỗ khoa Canh Thìn (1440) đời nhà Hồ, làm quan nhà Lê đến Tả nạp Ngôn, Khinh xa đô úy