Bàn phím:
Từ điển:
 

cúc

  • 1 d. Cây gồm nhiều loài khác nhau, có các hoa mọc trên một đế chung trông như một hoa.
  • 2 d. x. khuy.