Bàn phím:
Từ điển:
 

của vất vơ

  • của quấy quá, không mấy giá trị