Bàn phím:
Từ điển:
 

của cải

  • dt. Tài sản nói chung: Tăng nhanh hơn nữa khối lượng của cải vật chất (PhVĐồng).