Bàn phím:
Từ điển:
 

Cùa

  • Một tên gọi khác của dân tộc Co