Bàn phím:
Từ điển:
 

cú pháp

  • dt. (H. cú: câu; pháp: phép) Phép đặt câu: Bài văn không coi trọng cú pháp.