Bàn phím:
Từ điển:
 

củ soát

  • đgt. cũ Kiểm tra, xem xét cẩn thận để xem có sai sót, có điều gì bất thường hay không.