Bàn phím:
Từ điển:
 

Cù Mông

  • 1. Đảo trên quốc lộ 1A, độ cao 245m, dài trên 6km, từ Phú Tài đến Long Thành, giữa hai tỉnh Bình Định và Phú Yên. Rừng cây bụi thứ sinh, trồng bạch đàn. 2. Đầm ở chân đèo Cù Mông, thuộc huyện Sông Cầu tỉnh Phú yên