Bàn phím:
Từ điển:
 

cợt

  • đgt. Đùa bỡn: Cái phong ba khéo cợt phường lợi danh (Cung oán ngâm khúc).