Bàn phím:
Từ điển:
 

cơm nước

  • d. Cái ăn, cái uống thường ngày (nói khái quát). Lo cơm nước. Cơm nước xong (ăn uống xong).