Bàn phím:
Từ điển:
 

cơm đen

  • dt. Thuốc phiện: Cơm trắng không đủ ăn mà hắn vẫn phải mua cơm đen.