Bàn phím:
Từ điển:
 

cớ

  • d. Lí do trực tiếp của việc làm. Lấy cớ bận để về trước. Viện hết cớ này đến cớ khác.