Bàn phím:
Từ điển:
 

cờ tiệp

  • cờ báo tin thi đỗ