Bàn phím:
Từ điển:
 

cờ bạc

  • d. Các trò chơi ăn thua bằng tiền (nói khái quát). Nạn cờ bạc. Cờ gian bạc lận.