Bàn phím:
Từ điển:
 

cơ trời

  • Tức thiên cơ, máy trời