Bàn phím:
Từ điển:
 

cơ mưu

  • d. (id.). Như mưu cơ.