Bàn phím:
Từ điển:
 

Cơ Đốc giáo

  • dt. Đạo Cơ Đốc