Bàn phím:
Từ điển:
 

cơ duyên

  • cơ trời và duyên may; ý nói: cơ trời xui khiến, duyên số lạ lùng