Bàn phím:
Từ điển:
 

trà ve

  • chè đựng trong chai, lọ nhỏ