Bàn phím:
Từ điển:
 

trà trộn

  • Ngầm len lỏi vào đám đông người để làm một việc gì đó.