Bàn phím:
Từ điển:
 

Trà Tân

  • (xã) tên gọi các xã thuộc h. Đức Linh (Bình Thuận), h. Trà My (Quảng Nam), h. Trà Bồng (Quảng Ngãi)