Bàn phím:
Từ điển:
 

Trà Đa

  • (xã) tx. PleiKu, t. Gia Lai