Bàn phím:
Từ điển:
 

tra hỏi

  • Hỏi vặn dồn dập để bắt nói.