Bàn phím:
Từ điển:
 

tra của

  • Đánh đập để moi của.