Bàn phím:
Từ điển:
 

tởm

  • ph. Đến ghê sợ vì bẩn: Con chuột chết, trông tởm quá.