Bàn phím:
Từ điển:
 

tới số

  • (đph) Sắp chết: Địch đã tới số.