Bàn phím:
Từ điển:
 

tới nơi

  • Triệt để: Làm tới nơi, không bỏ dở.