Bàn phím:
Từ điển:
 

thực đơn

  • Bản kê các món ăn trong một bữa tiệc hay bữa cơm ở tiệm ăn.