Bàn phím:
Từ điển:
 

thực bụng

  • Cg. Thực lòng, thực tâm. Đúng như ý nghĩ, tình cảm chân thành, không dối trá.