Bàn phím:
Từ điển:
 

thức thức

  • Nhiều thứ, nhiều món: Thời trân thức thức sẵn bày (K).