Bàn phím:
Từ điển:
 

thức thời

  • Hiểu biết và thích nghi với thời thế.