Bàn phím:
Từ điển:
 

thức giả

  • Người có học vấn, hiểu biết nhiều.