Bàn phím:
Từ điển:
 

thức dậy

  • Tỉnh giấc, không ngủ nữa : Thằng bé hễ thức dậy là khóc.