Bàn phím:
Từ điển:
 

thửa công đức

  • Nghĩa là cứ xem như công đức ấy