Bàn phím:
Từ điển:
 

thửa

  • d. Khu đất trồng trọt: Thửa ruộng; Thửa vườn.
  • đg. Đặt làm tại một cửa hàng một vật gì theo ý mình: Thửa một đôi giày.