Bàn phím:
Từ điển:
 

thừa ứa

  • Nh. Thừa mứa: Được mùa, ngô khoai thừa ứa.