Bàn phím:
Từ điển:
 

thừa ưa

  • Tình cơ, bất thình lình (cũ): Thừa ưa gặp người cũ.