Bàn phím:
Từ điển:
 

thừa tướng

  • Nh. Tể tướng.