Bàn phím:
Từ điển:
 

thừa tự

  • Giữ việc thờ cúng để nối dõi tổ tiên: Cháu thừa tự bác.